Het contactformulier is bedoeld voor algemene vragen, suggesties, opmerkingen etc..
heeft u een vraag over, cq al een gemaakte bestelling, dan kunt deze vraag mailen naar info@kwekerijzeelenberg.nl.
Vermeld daar ook even uw bestelnummer .
(Reclame, spam e.d. worden direct verwijderd.)

The contact form is intended for general questions, suggestions, comments, etc..
(Advertising, spam, etc. are immediately removed.)

Bij deze bevestig ik dat de inhoud GEEN reclame bevat. / I hereby confirm that the content does NOT contain any advertising.